Bildet: Katrin Elvebakk anbefaler alle aktuelle deltakere om å benytte denne sjansen til å skaffe seg utdanning som helsefagarbeider.

Stort behov for helsefagarbeidere i fremtiden

Bodø Industri har fått i oppdrag fra NAV å etablere et program for å kvalifisere til helsefagarbeider.  

–  Det er stort behov for helsefagarbeidere både i dag og i fremtiden.

De blir sjelden arbeidsledige, og det er et givende yrke.  Man får jobbe med mennesker og bidrar til at de får en god hverdag, sier Katrin Elvebakk.

Hun er hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Sørfold og er selv hjelpepleier. Dette var den tidligere betegnelsen på det som nå er helsefagarbeider.

–  Kvalifiseringsprogrammet som nå tilbys er blant annet aktuelt for de som er i jobb men som mangler fagutdanning, sier Elvebakk.

Hun oppfordrer alle interesserte til å møte opp på informasjonsmøtet for å høre mer om opplegget, og gripe denne sjansen.

Programmet er aktuelt for deg som:

  • Mangler vidergående skole
  • Har gjennomført deler av videregående skole
  • Har noe praksis
  • Har mye praksis og mangler bare selve fagprøven.
  • Har arbeidsavklaringspenger fra NAV, er sykemeldt og trenger ny vei tilbake til arbeidslivet

Les mer om kvalifiseringsprogrammet:

Hurtigspor til fagutdanning helsefag

Alle er velkommen til informasjonsmøte på Sørfold Rådhus  mandag 25. november kl. 14.00-16.00.

Møtet holdes på møterom Siso, ved siden av kantinen, men inngang via hovedinngangen der man går inn til legekontoret.

Dersom det melder seg tilstrekkelig antall deltakere, blir det kurs på Fauske.