Helsesøster Sissel L Olsen får reisevaskine

– Det er lurt å ta kontakt med oss i god tid før du skal ut på lengre reiser, sier helsesøster Sissel L. Olsen. Her får hun selv sprøyte av sin kollega Janne Trones Paulsen ved helsestasjonen.

Ny vaksinering eller oppfriskningsdose

Mange alvorlige sykdommer kan forebygges med vaksinasjon. Før reise kan det være aktuelt med vaksinasjon mot sykdommer man ikke tidligere er vaksinert mot, eller oppfriskningsdoser av vaksiner man har fått tidligere.

Folkehelseinstituttet har laget en oversikt over hvilke vaksiner som kan være aktuelle ved reise til ulike land. 

Her kan du lese mer om dette:

Reiseråd

Kontaktinformasjon til helsestasjonen:

  • Sørfold helsestasjon & skolehelsetjeneste
  • Sissel Laksosnes Olsen, helsesøster
  • Tlf. 75 68 51 44/90 85 74 23

e-post: sissel.olsen@sorfold.kommune.no