Nye vedtekter for SFO 

Kommunestyret har vedtatt nye vedtekter for SFO:

Vedtekter skolefritidsordning

Søknad om plass i SFO

I Sørfold er det to skoler som har skolefritidsordning: Straumen og Røsvik.

Priser for plass i SFO:

vedtatt av kommunestyret og gjeldende for 2019:

  •  0-12 timer pr. uke: Kr. 1.088.- pr. måned
  •   Over 12 timer pr. uke: Kr. 1.956 pr. måned
  •  Det er 50% søskenmoderasjon
  •   Samordning mellom betaling av barnehage og SFO er avsluttet.
  •   Ved utvidet bruk av SFO i forbindelse med ferier betales 29 kr. pr. time i tillegg til betaling for fast avtalt bruk av ordningen

Opptak til barnehager to ganger i året

Søknadsfrist barnehageplass er 1. mai og 1. desember

Søknad om ny eller endret barnehageplass

 

Hva koster en barnehageplass?

 

  • Hel plass: Kr. 2.990.- pr.måned fra 01.01.2019 og kr. 3.040 fra 01.08.2019.
  • Kostpenger kr. 300 pr. måned kommer i tillegg
  • Halv plass: Kr. 1.495 fra 01.01.2019 og kr. 1.520 fra 01.08.2019.
  • Det gis 50% søskenmoderasjon, men samordning med SFO er avsluttet.
  • Kjøp av enkeltdager: Kr. 156.- pr. dag

Kulturskolen

Alle som har plass i kulturskolen, må nå re-registrere seg årlig for å opprettholde plassen.

Alle får e-post med påminning om dette i god tid før fristen går ut, og informasjon om hvordan du gjør det.

Søknad om kulturskoleplass