Sørfold kommune har inngått avtale med NK-Nett AS om utbygging av bredbånd i tre nye områder i kommunen. Prosjektet har startet opp, og utbyggingen skal etter planen være ferdigstilt 1. juli 2022.

NK-Nett ønsker nå å komme i dialog med befolkningen i de aktuelle områdene, og vil derfor arrangere informasjonsmøter i samarbeid med Sørfold kommune.

Første møte blir på ungdomshuset på Kvarv, torsdag 14. oktober kl.18.00.

Der vil prosjektleder fra NK-Nett Roy Arne Ersvik Johnsen orientere om framdriften av prosjektet, dekningsområder med mer, og svare på spørsmål som gjelder utbyggingen.

Fra Sørfold kommune deltar næringssjef Gerd Bente Jakobsen og it- konsulent Knut Rudi.

Det blir enkel kaffeservering.