Sørfold kommune har inngått avtale med NK-Nett AS om utbygging av bredbånd i tre nye områder i kommunen. Prosjektet har startet opp, og utbyggingen skal etter planen være ferdigstilt 1. juli 2022.

NK-Nett ønsker nå å komme i dialog med befolkningen i de aktuelle områdene, og arrangerer derfor informasjonsmøter i samarbeid med Sørfold kommune.

Første informasjonsmøte om bredbåndsutbygging var på  Kvarv.

Det neste blir på Kobbelv vertshus torsdag 4. november kl.18.00-20.00.

  • Kaffe og lett servering.
Møtet er spesielt rettet mot folk fra utbyggingsområdet Engan-Ørnes til Sørfjorden.
 

Prosjektleder Roy Ersvik Johnsen fra NK-Nett orienterer om framdriften for prosjektet, dekningsområder med mer, og vil svare på spørsmål som gjelder utbyggingen.

Fra Sørfold kommune deltar næringssjef Gerd Bente Jakobsen og it- konsulent Knut Rudi.