På nettstedet minsak.no kan du lese mer om innbyggerinitiativ og hvilke saker som er fremmet rundt om i landet. Hvis du selv vil fremme forslag, kan du også gjøre det derfra, eller du kan sende inn skjemaet nederst i denne artikkelen.

Retten til å bruke innbyggerinitiativ er lovfestet i kommuneloven § 12-1.  Innbyggerforslag betyr at innbyggerne har rett til å sette en sak på den politiske dagsorden, men du har ikke krav på noe bestemt utfall av saken.

Det kreves en oppslutning på 2% av innbyggerne. I de store kommunene kreves det oppslutning fra minimum 300 personer, og 500 personer i fylket.   

Sørfold har ca. 1900 innbyggere. 2 % av dette er 38.

Du må bo i kommunen for å foreslå eller skrive under på en sak, men du trenger ikke å ha stemmerett. Med andre ord kan også ungdom under 18 år foreslå saker.

Du kan fremme saker eller forslag over et vidt spekter, både lovpålagte og ikke lovpålagte. Men de må være innenfor rammen av kommunal virksomhet. Overfor fylkeskommunen kan du fremme forslag som har med deres virksomhet å gjøre.

Les mer om innbyggerinitiativ på:

minsak.no. Du kommer også til dette nettstedet ved å klikke på  logoen deres, som nå ligger på forsiden under venstremenyen.

Der kan du også skrive under på saker som gjelder din kommune, og du kan dele saken med andre på facebook m.m.

Men du kan også sende forslag til oss via skjemaet nedenfor.

Pr. post kan forslag eller underskiftslister sendes til Sørfold kommune, Strandveien 2, 8226 Straumen.

Skjema for å fremme forslag: