f.v. Ivan Kleven og Steinar Strand på Valvatnet

Ivan Kleven (t.v.) og folkehelsekoordinator Steinar Strand er klare med kaffekjele og isbor.

For hele familien

Folkehelsekoordinator Steinar Strand har gjort avtale med teknisk/næring om å brøyte parkeringsplassen ved Valvatnet dagen før arrangementet.

Ivan Kleven fra Fauske og Sørfold Jeger – og fiskerforening forteller at det blir servering av saft og kaffe, samt vafler tilberedt på bål. Dagen er lørdag 14. mars, og arrangementet starter kl. 10.00.

Kommunen sponser premier

–  Det er satt av 10.000 kroner på Sørfold kommunes kulturbudsjett til arrangementer i forbindelse med Friluftslivets år, forteller Steinar Strand, som regner med å støtte hvert tiltak med ca. 1.000 kroner.

I dette tilfellet gis støtten i form av premier til fiskekonkurransen, samt en sekk ved til bålet.

Velkommen til familiedag på Valvatnet

Isfiskekonkurranse med premier står blant annet på programmet for familiedagen 14. mars.

Friluftsåret ble åpnet i januar

Markeringen av firluftsåret er godt i gang.  Leirfjorden skole markerte åpningen av året 13. januar, og i slutten av februar var det friluftsfestival på Strøksnes.

Hvordan ser de videre planene ut?

Mange turer på gang

–  Vi har en målsetting om at det skal skje noe minst en gang i måneden, sier Steinar Strand.

Sørfold Helsesportslag skal arrangere tur til Marenstua på Seljeåsen i mai og til Røyrvatnet i september.

IL Leirgutten tar med alle interesserte på tur til Reinhausen i juni, og i juli blir det Engan-dager med tur til Vasskollvatnet.

Strand har også andre tanker om markering av friluftsåret.

Samisk fornminne

–  I Gjerdalen er det et samisk fornminne. Det er mange som ikke er kjent med dette, og ved å arrangere en tur kan vi sette søkelys på det man kan se, og historien omkring fornminnet.

Videre håper jeg det blir en rundtur i området ved Sørfjordvatnet, med den nye brua.

Vi har også snakket om å utfordre fotoklubben til fotosafari med fokus på naturområder og friluftsliv, sier Steinar Strand.