Velkommen til julens gudstjenester:

Tirsdag 24. desember julaften kl. 11.00: Gudstjeneste i Mørsvikbotn kapell

Tirsdag 24. desember julaften kl. 14.30: Gudstjeneste i Røsvik kirke. Sangria medvirker.

Onsdag 25. desember 1. juledag kl. 12.00: Høytidsgudstjeneste i Røsvik kirke.