Familien Alktezi har fått julegaver fra Elkem Salten.

Tar sitt samfunnsansvar på alvor

–En flott oppmerksomhet fra kommunens hjørnesteinsbedrift, sier flyktningkoordinator Ermin Krehic.

Og ikke nok med at Elkem Salten har gitt julegaver til flyktningefamiliene: De har også besluttet å ta i mot deltakere på språkpraksis. Dette er en del av introduksjonsprogrammet og opplegget for å lære norsk.

–Elkem tar sitt samfunnsansvar på alvor. Og vi setter stor pris på deres samarbeidsvilje, sier Ermin Krehic.

Flyktningefamilie

Familien Jemmo kan også glede seg over overraskende julepakker fra Elkem Salten.