Vi oppfordrer følgende grupper av innbyggere til å ta kontakt på e-post vaksine@sorfold.kommune.no eller telefon 482 67 338:
 
  • De som oppfyller kriteriene for å få 4. dose koronavaksine (kriteriene står under her), men som ikke har fått innkalling
  • Ungdom mellom 16 og 18 år som ikke har fått sin 2. dose koronavaksine
  • Personer mellom 18 og 64 år som ikke har fått melding om time til boosterdose (3. dose koronavaksine), selv om det har gått 20 uker siden 2. dose

Hvem kan få 4. dosen?

Sammen med de fagmedisinske miljøene og spesialisthelsetjenesten har Folkehelseinstituttet utarbeidet en oversikt over hvilke diagnoser eller hvilke medisiner de som kan få sin fjerde dose med koronavaksine bruker. Dette gjelder:

  • Organtransplanterte
  • Benmargstransplanterte de siste 2 årene
  • Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt
  • Alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse
  • Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon
  • Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak

Spesialisthelsetjenesten har utarbeidet en liste over medisiner med betydelig immundempende virkning som gjør at brukerne anbefales 4. dose med koronavaksine.

Det må gå minst tre måneder mellom tredje og fjerde dose.

Se også: