Biljardbord

Et slikt biljardbord skal Kjeller`n ungdomsklubb få etter sommerferien. Et robust biljardbord som passer perfekt for skoler og fritidsklubber, står det i produktomtalen.

Medregnet frakt og mva kommer det på  ca. 25.000 kroner.

Ønsker mere aktivitet

Det forrige biljardbordet som klubben eide, var utslitt og ble kastet da de flyttet til Elvkroken.

Nå er Kjeller`n ungdomsklubb tilbake i sine opprinnelige lokaler på Mørsvik skole. De er godt fornøyd med lokalene, men savner flere aktivitetsmuligheter.

Derfor søkte de på ungdomsrådets aktivitetsmidler nå i vår, og ble innvilget 15.000 kroner.

Nylig kom gladmeldingen fra Frifond, som også bidrar med 15.000 kroner til utstyr.

Dermed er finansieringen av biljardbord sikret, inklusive frakt.  Det vil også bli noen kroner til annet utstyr, som for eksempel bordtennisbord eller annet etter ungdommenes eget ønske.

Medlemskap i Ungdom og fritid gir tilgang til å søke Frifond

Frifond er en statlig støtteordning.

Gjennom sitt medlemskap i Ungdom og fritid kan samtlige tre ungdomsklubber i Sørfold søke om midler fra frifond, til utstyr, prosjekter og aktivitet innnen 1. oktober. Søknader behandles fortløpende, og behandlingstiden er kort.

Les mer om dette:

Ungdom og Fritids Frifond

Se også:

Har fordelt tilskudd