BIldet: Orgelet i Røsvik kirke.

Det søkes etter en person som er interessert i å ivareta, styrke og utvikle det musikalske liv i kirke og menighet. Søknadsfrist er 30. juni, og tiltredelse 1. august.

Utlysningstekst