Juniorklubb på Bakeriet

Klubbkvelden deles i to, men med en fellesdel

Da vi var innom, var det juniorklubb for 4.- 6. klasse.

15 juniorer og 15 ungdommer var til stede i løpet av kvelden.

Juniorene er på Bakeriet fra kl. 18.00 til 20.00, og så er det ungdomsklubb fra kl. 19.00 til 22.00. Med andre ord kan alle være sammen mellom kl. 19.00 og 20.00.

Ungdomsklubben er for de fra 7. klasse og oppover til 18 år.

Juniorklubb på Bakeriet

Har flyttet ut av utleiebygget

Det siste året har klubben holdt til i utleiebygget på Straumen.

– Da vi overtok som leietaker i disse lokalene våren 2014, var det en forutsetning at vi skulle bruke dem oftere enn en gang i uka. 

Det er ikke god utnyttelse av ressursene å betale husleie for lokaler som er i bruk såpass sjelden. Vi har riktignok hatt litt kulturskoelundervisning en gang i uka der, men dette er ikke nok. I tillegg var det mye som måtte gjøres for å få det trivelig.

Mye sambruk på Bakeriet

På Bakeriet er det lyst og koselig, det er vifte på kjøkkenet, steamer og organisert renhold.

Det er dessuten naturlig med sambruk i en liten kommune, sier kultursjef Bente Braaten, som er godt fornøyd med at Bakeriet er så mye i bruk.

Kveldsmat og møteplass

I fjor var det et ungdomstilbud på Vaffelhjørnet hver onsdag, med gratis kveldsmat.

–  Dette er nedlagt, delvis som en følge av at stillingen som ungdomsdiakon er borte.

F.v. Emilie Aspass og Maria Myran

F.v. klubbleder Emilie Aspaas og Maria Myran i klubbstyret har maten klar..

– I stedet tilbyr vi kveldsmat på Bakeriet, og viderefører mye av samme innholdet der.

Dette skal være et sted å møtes, og de unge bestemmer selv om de bare vil komme innom etter trening eller bli der hele åpningstida. Alle er like velkommen, understreker kultursjefen.

Velkommen til klubb hver onsdag på Bakeriet:

  • For juniorer 4.- 6. klasse kl. 18.00 til 20.00
  • For ungdom 7. klasse til 18 år kl. 19.00-22.00.

Inngang kr. 20 inkl. kveldsmat (inntektene går til klubbkassa).

Juniorklubb på Bakeriet