Kokevarsel opphevet

Med dette melder kommunalsjef teknisk/næring at kokevarsel for øvre Kvarv vannverk er opphevet, og vannet fra springen kan trygt drikkes.