Kokevarsel opphevet

Kokevarselet for Elvkroken er opphevet, og man kan trygt drikke vann rett fra kranen.

Ingen kokevarsler i Sørfold nå

Kokevarselet for Elvkroken vannverk er altså opphevet, etter at det nylig ble avlagt to rene vannprøver.

Når det gjelder Kvarv vannverk, har vi registrert på facebook at noen har meldt om kokevarsel.

Men dette stemmer ikke, prøvene viser at alt er i orden.