Arbeid i tunnel

Fra sikringsarbeid i en annen tunnel på E6.

Gjelder kveld og natt

I forbindelse med sikringsarbeid i Middagsjelltunnelen, vil veien bli trafikkdirigert i kolonner på kveld og natt, mellm kl. 18.00 og 06.00.

Arbeidet vil pågå fra 5. januar og ca. 4 uker framover.

Det er Statens vegvesen som melder dette.

Av hensyn til egen og arbeidernes sikkerhet bes alle å kjøre aktsomt forbi arbeidsstedet.

Ambulanser og nødetater under utrykning vil kunne passere.

For oppdatert trafikkinformasjon:

Trafikkmeldinger