–Etter nærmere 5 år som kommunedirektør i en liten kommune føler jeg behov for å søke mot mer urbane strøk. Samtidig har jeg satt pris på flotte mennesker og mange fine naturopplevelser i Sørfold, sier kommunedirektøren.

Han har tre måneders oppsigelsestid og har sin siste arbeidsdag 30. april.

–Jeg beklager kommunedirektørens oppsigelse, men tar den til etterretning, sier ordfører Gisle Hansen.