Oppfriskingsdose/vaksinedose 3 til personer over 65 år tilbys 5 måneder etter 2. dose.

Dersom du er i denne aldersgruppen og  ikke har fått sms fra helse, ber vi deg ta kontakt på vaksine@sorfold.kommune.no eller tlf 482 67338

 • For personer under 65 år skal det gå 6 måneder mellom dose 2 og dose 3
 • Personer under 65 år er godt beskyttet mot mer alvorlig sykdom etter to doser
 • To doser reduserer, men fjerner ikke faren for å bli smittet og dermed kunne smitte videre
 • Vaksinerte må derfor forholde seg til de generelle rådene om å holde seg hjemme og teste seg ved symptomer.

Oppfriskingsdose til helsepersonell

 • Helsepersonell ved sykehjem, omsorgsboliger og i hjemmetjenesten får tilbud enten ved arbeidsplassen eller oppmøte i Rådhussalen 8. og 15. desember mellom kl 09:00- 09:30.

Vi minner også om at influensavaksineringen på helsestasjonen er åpen hver mandag mellom kl 12:00 og 14:00.

Nye nasjonale retningslinjer

Regjeringen har innført nye nasjonale råd og anbefalinger som gjelder fra 9. desember:

Les mer om Regjeringens råd

Nye nasjonale regler om karantene etc.

 • Hvis du bor sammen med en som er smittet, må du holde deg hjemme i karantene til du har svar på en negativ test. Dette gjelder for voksne, enten de er vaksinert eller uvaksinert. For å slippe karantene må vaksinerte teste seg på nytt senest etter sju dager.
 • Uvaksinerte må teste seg daglig i syv dager med hurtigtest eller annenhver dag med PCR-test. For barn er dette ikke en plikt, men en anbefaling.
 • Hvis du blir smittet av covid-19, må du være isolert i fem dager. Dette gjelder uavhengig av om du er vaksinert eller ikke. 

I tillegg gjelder følgende tiltak for å bremse spredning av omikronvarianten (innført 29. november)

 • Isolasjonstiden forlenges til 7 dager for de som tester positivt og som det er grunn til å tro er smittet med varianten omikron.
 • Det pålegges smittekarantene i 10 dager for nærkontakter som er hustandsmedlemmer og tilsvarende nære til personer det er grunn til å tro er smittet med varianten omikron. Disse har krav om PCR-test så snart som mulig og på dag 7 før avslutning av karantene. Ved negativ test på dag 7 kan karantenen avsluttes.
 • Det innføres testplikt for øvrige nærkontakter ved mistanke om smitte av omikronvarianten. De skal testes med PCR-test så snart som mulig og mellom dag 3 og 7 etter nærkontakten og skal om mulig unngå nærkontakt med andre personer frem til første test er negativ.
 • Alle tiltakene gjelder uansett vaksinasjonsstatus.
 • Pliktene opphører dersom det senere bekreftes at smitten ikke skyldes virusvarianten omikron.

Lokale besøksrestriksjoner

Kriselededelsen i Sørfold hadde møte 1. desember. For å beskytte våre eldre på institusjonene ble det da fattet følgende vedtak:

 • Ved julebord på helseinstitusjoner tillates kun én pårørende pr. bruker.
 • Det er viktig at alle som deltar er friske
 • Bordplassering ordnes med for eksempel fire brukere pr. bord i stedet for felles
 • Besøk: Max to besøkende hos hver bruker samtidig. Besøk avtales med institusjonen, og kan tilrettelegges individuelt etter behov og nærmere avtale. Besøkende fra andre områder i Norge må bruke munnbind.

Ut over dette er det ikke innført lokale tiltak for Sørfold nå. Vi oppfordrer alle til å følge de nasjonale rådene.