Første steg: Planprogram

For alle kommuneplaner og temaplaner skal det lages et planprogram. Dette skal inneholde tidsplan for arbeidet, opplegg for medvirkning og hvilke tema selve planen skal inneholde.

Forslag til planprogram har vært på høring og ligget til offentlig ettersyn, og det har kommet mange innspill som blir nyttig å ta med seg videre.

8. februar 2022 ble planprogrammet vedtatt i kommunestyret:

Her kan du lese det:

Vedtatt planprogram kommuneplanens samfunnsdel 2023-2035

I februar ble det gjennomført en digital spørreundersøkelse som alle var velkommen til å delta i. En rapport med sammendrag av svarene vil bli lagt ut her på hjemmesiden.

I april var det folkemøter: På Røsvik samfunnshus, Kobbelv Vertshus og i Rådhussalen.

Neste steg i medvirksningsprosessen var workshop med barn og unge på skolene, samt eget møte med næringslivet i juni.

I tillegg gikk vi ut med en ny digital spørreundersøkelse for å få flere innspill fra aldersgruppen 18-40 år:

Formannskapet er styringsgruppe for planprosessen, og 31. mai var de samlet til workshop.

Artikkel om formannskapets innspill til kommuneplanens samfunnsdel