Første steg: Planprogram

For alle kommuneplaner og temaplaner skal det lages et planprogram. Dette skal inneholde tidsplan for arbeidet, opplegg for medvirkning og hvilke tema selve planen skal inneholde.

Forslag til planprogram har vært på høring og ligget til offentlig ettersyn, og det har kommet mange innspill som blir nyttig å ta med seg videre.

8. februar 2022 ble planprogrammet vedtatt i kommunestyret:

Her kan du lese det:

Vedtatt planprogram kommuneplanens samfunnsdel 2023-2035

I februar ble det gjennomført en digital spørreundersøkelse som alle var velkommen til å delta i. En rapport med sammendrag av svarene vil bli lagt ut her på hjemmesiden.

I april blir det folkemøter: På Røsvik samfunnshus, Kobbelv Vertshus og i Rådhussalen. Les mer om dette:

Velkommen til folkemøter