På helsestasjonen hver tirsdag

Stillingen er et interkommunalt samarbeid med Fauske kommune, der fordelingen er 60% for Sørfold og 40% for Beiarn.

Voster har hovedkontor i Fauske kommune, men er å finne på helsestasjonen fast hver tirsdag. Ved behov kan hun også være tilgjengelig på mandager og fredager.

Et kjærkomment og viktig tilbud

I Sørfold skal Voster arbeide for å ivareta barn, ungdom og voksnes psykiske helse, og med et særlig fokus på å forebygge alvorlige psykiske vansker hos barn og unge.

Psykologen har både et individ- og befolkningsrettet fokus.

Hun tilbyr eksempelvis inntil seks individuelle samtaler for ungdom i alderen 13- 20 år med lette til moderate psykiske utfordringer.

Ved behov for spesialisert psykisk helsehjelp vil hun i samarbeid med fastlege kunne være behjelpelig med henvisning til spesialisthelsetjenesten.

Henvendelse for individuelle samtaler rettes enten til helsesøster eller fastlege i kommunen.

–Ungdommer kan selv henvende seg til enten helsesøster eller fastlege dersom de ønsker individuelle samtaler med meg.

Bekymrede venner, foreldre eller lærere kan også ta kontakt på vegne av ungdommen dersom samtykke foreligger, sier Voster.

Foruten individuelle samtaler skal Voster også arbeide systemrettet ved å gi råd og veiledning til de øvrige kommunale tjenestene, samt tilby undervisning og kompetanseheving.

Hun startet i jobben 1. november i fjor, og har et positivt førsteinntrykk.

–Så langt synes jeg det er veldig spennende å arbeide her i Sørfold.

Det virker som om mine tjenester er et kjærkomment og etterlengtet tilbud, dette gjør det ekstra lett å få etablert og integrert tjenesten i kommunen, sier Voster.

Nasjonal satsing på psykologkompetanse i kommunene

Stortinget har vedtatt at alle norske kommuner skal tilby psykologkompetanse innen 2020.

Flere kommuner har allerede godt etablerte psykologtjenester, mens flere er i oppstartsfasen slik som Sørfold kommune.

Voster samarbeider med kommunepsykologen i Fauske kommune og hun er ellers del av et regionalt nettverk for kommunepsykologer i Salten.

–Dette samarbeidet er spesielt verdifullt når man er ny i jobben, sier Lin Voster, som er oppvokst i Møre og Romsdal, men har bodd og studert i Tromsø de siste fem årene.

Du kan komme i kontakt med psykologen via en av helsesykeepleierne:

  • Sissel L.Olsen, tlf. 941 48091
  • Trude Zahlsen, tlf. 482 67338
  • Berill Dåbakk, tlf. 908 57423

 eller e-post

lin.voster@fauske.kommune.no