Gradvis gjenåpning

Regjeringen har iverksatt første trinn av nasjonal gjenåpningsplan. I tråd med dette har kriseledelsen i Sørfold lettet på en del tiltak.

Vi presiserer at de generelle smittevernreglene fortsatt gjelder, men kravet om minimum avstand er redusert tilbake fra 2 til 1 meter fra sentralt hold.

Det anbefales fortsatt bruk av munnbind i sammenhenger der det ikke er mulig å holde avstand.

Her er oversikt over konkrete tiltak og lettelser som gjelder i Sørfold kommune:

 • Servicekontoret er åpent for publikum, men kun én om gangen inne ved skranken. Andre venter i vestibylen.
 • Oppdaterte besøksregler institusjon
 • Biblioteket med utstyrssentral er åpent tirsdag kl. 10.00-15.00 og torsdag kl. 12.00-17.00.
 • Treningsrom i Sørfoldhallen er åpent mandag - torsdag kl. 16.00-20.00 og søndag kl. 19.00-21.00. Kun 3 personer inne om gangen, følg retningslinjer på plakat ved inngangen
 • Treningsrom ved Nordsia oppvekstsenter er også åpent
 • Barn og unge under 20 år kan trene og ha aktivitet innendørs. Det samme gjelder voksne når de er max 10 personer til stede.
 • Friluftsskole for barn og unge i sommerferien kan gjennomføres.
 • Korps kan øve. Kor for voksne kan også øve, men i grupper på max 10 og avstand mellom hver gruppe. Retningslinjer for musikkøvelser må følges.
 • Ungdomsklubbene kan ha vanlige klubbkvelder. Fritidsklubb på fotballhytta Straumen åpner 30. april og fortsetter hver fredag
 • Møter i kommunale bygg kan tillates, forutsatt at regler om avstand og antall følges. Nytt fra 3. mai: Kjøkken kan benyttes til kaffe/tillaging av enkel servering. Booking og veiledning:Kulturkontoret, tlf. 975 30437.
 • Folkebadet i Sørfoldhallen er fortsatt stengt.
 • Opplegg for 17.mai

Vi presiserer at kriseledelsen vurderer situasjonen fortløpende, og at tiltak kan bli endret hvis smittesituasjonen tilsier det.

Se også:

Regjeringens plan for gradvis gjenåpning

Informasjon om vaksinering i Sørfold kommune

NB! Det er nå opprettet en egen e-postadresse for spørsmål og henvendelser om vaksinering:

vaksine@sorfold.kommune.no