Mental førstehjelp

Med krise eller krisesituasjon menes dramatiske og potensielt traumatiserende hendelser som kan svekke egen fungering i hverdagen.

Teamet gir mental førstehjelp, samtaler for vurdering av hjelpebehov og formidler kontakt med andre instanser.

De avgjør også om det skal iverksettes krisehjelp fra teamet, eller om det ordinære hjelpeapparatet skal benyttes.

NavnAdresseTelefonnummer
Sykepleier Gunnbjørg Olufsen, lederBodø95 74 71 25
Sykepleier Karianne Pedersen, nestlederKvarv97 15 11 24
Lege Nadezda WesselStraumen 
Hjelpepleier Kari SarnesFauske 
Enhetsleder Arne-Harry NilsenMørsvikbotn 
Helsesykepleier Berill DåbakkFauske 
Helsesykepleier Trude ZahlsenFauske 
Sokneprest Lisbeth GieselmanFauske