Det er fastsatt følgende kriterier for kulturprisen:

 
1.  Kulturprisen skal være en inspirasjonskilde for kulturell og kunstnerisk aktivitet i Sørfold, og i tillegg skal den gi uttrykk for kommunens anerkjennelse av og honnør til prisvinneren.
 
2.  Kandidater skal vurderes innenfor det hele og utvidete kulturbegrep.
 
3.  Prisen er for tiden på kr. 10.000. Kommunestyret vurderer etter dette prisens størrelse i forbindelse med budsjettbehandlingen.
 
4.  Kulturprisen skal normalt tildeles en enkeltperson, og bare unntaksvis en sammenslutning eller forening.
 
5.  Prisvinneren må ha tilknytning til Sørfold, og fortrinnsvis være bosatt i kommunen.
 
6.  Prisvinneren må ha utført en bemerkelsesverdig innsats for kulturlivet i Sørfold.
 
7.  Prisen utdeles annethvert år.  Dersom juryen ikke finner noen av de foreslåtte kandidater verdig til prisen, eller ingen kandidater foreslås, binder man seg ikke til utdeling dette året
 
8.  Unntaksvis kan prisen deles.
 
9.  Enhver - med eller uten tilknytning til Sørfold - kan komme med forslag til kandidat(er). Forslaget må begrunnes.
 
10. Formannskapet er selv jury eller oppnevner jury, som avgjør hvem som skal få kulturprisen.
 
Nærmere opplysninger om kulturprisen: Kultursjef Bente Braaten,
tlf. 975 30 437 eller e-post kultur@sorfold.kommune.no