Kulturskolen skal være både en skoleaktivitet, en kulturaktivitet og en fritidsaktivitet.

Den skal også være et ressurssenter som samarbeider tett med grunnskole, barnehager, institusjoner og det øvrige kulturliv.

Kulturskolen er åpen for personer i alle aldrer, men primærmålgruppa er barn og unge i alderen 0–19 år, og barn og ungdom i skolealder skal prioriteres.

Ønsker du plass i  kulturskolen?

Årlig søknadsfrist er 1. mai, men søkerportalen er åpen hele året så du kan søke utenom fristen. Kulturskolen tar opp elever etter hovedopptaket i mai så lenge det er ledige plasser, ta gjerne kontakt med kulturskoleleder.

Søknad om kulturskoleplass

I skoleåret 2022/ 2023 gis det undervisning på følgende instrumenter/fag:

 • Sang
 • Fløyte
 • trompet/ kornett
 • piano
 • gitar
 • bassgitar
 • trommer
 • utvidet undervisningsplass. Dette er et tilbud for lever som ønsker å fordype seg i faget. Også elever med spesielle behov kan søke om utvidet plass.

Nedre aldersgrense sang og instrumentalundervisning er 3 trinn

 • Film, lyd og scene.
  Nedre aldersgrense er 5.trinn

Gruppetilbud:

 • Band/Samspill.
  Tilbudet er for elever som får enkelttimer på instrument eller sang.
 • SUPERKIDS for 5-7 åringer. Dette er et sang og lekbasert gruppetilbud på ettermiddagstid på Straumen

8-ukers kurs:

 • KAMERA på 1-2-3.
  For elever på 5-7 trinn

Undervisningsåret består av 34 undervisningsuker, men noen tilbud er kortere kurs og noen tilbud har komprimert undervisningen dvs. lengre tid pr. oppmøte, men færre oppmøter.

Pris pr. skoleår:

(Dette er priser for 2022.)

 • Enkelttimer på instrumenter/sang samt Film, lyd og scene Pr. halvår: kr. 1195.
  Det gis 50% moderasjon for søsken
 • Utvidet undervisningsplass Pr. halvår: kr. 597.
 • Voksne: Pr. halvår: Kr. 1.619.
 • Gruppetilbud: Pr. halvår: Kr. 604.
 • 8 timers kurs kr 410 pr kurs
 • Det kan søkes om friplass for elever under 18 år dersom samlet inntekt for foresatte er på under 4 G, eller dersom det foreligger andre momenter som har betydning for
  foresattes økonomiske situasjon. Det må søkes om friplass foran hvert skoleår.
 • Det gis flerfagsmoderasjon for elever som deltar på flere fag, men det gis ikke moderasjon for voksne, gruppeundervisning, utvidet undervisningsplass eller kortkurs.

Linnea og lærer Ragnhild på garden party

Linnea og fløytelærer Ragnhild på garden party på Røsvik skole i juni 2022.

Kulturskolen gir også tilbud til institusjonene og barnehagene:

 • Samspill, helse og livsglede - Dette er et ukentlig møte mellom Straumen barnehage, Sørfold eldresenter og en kulturskolelærer
 • Gylne øyeblikk - Sangstund med svingom på sykehjemmet.
 • Superkids på Nordsia oppvekstsenter
 • Supergjengen i Løkta barnehage, Røsvik

Vedtekter for kulturskolen, vedtatt i kommunestyret 26.05.21.

Strategiplan for kulturskolen 2022-2025, vedtatt i kommunestyret 29.11.21.

Rammeplan for kulturskolen, vedtatt i kommunestyret 19.06.2018.

Kulturskolen har også ansvaret for:

 • Ung kultur møtes (UKM)
 • Den kulturelle skolesekk (DKS)

Kulturskolen har kontor på Rådhuset. Henvend deg på servicekontoret ved hovedinngangen, så guider vi deg videre. Har du spørsmål? Ta kontakt med kulturskoleleder Ragnhild Hansen på tlf. 416 17 970 eller e-post rhh@sorfold.kommune.no.

Lærerne i kulturskolen

Lærer

Underviser i:

Telefon

E-post

Ragnhild Hansen

Fløyte, Gylne øyeblikk, DKS, Kulturskoleleder

41617970

rhh@sorfold.kommune.no

John Kristian Karlsen

Sang, Superkids, Gylne øyeblikk

97631297

jkk@sorfold.kommune.no

Sveinar Aase

Piano, UKM, Samspill, helse og livsglede

41339405

sveinar.aase@sorfold.kommune.no

Ole-Anders Seines

Trompet, trommer, korps

46814276

oaseines@sorfold.kommune.no

Andreas Kopland Berger

Gitar, bass, band,
Film, lyd og scene, Kamera 1-2-3

46792667

andreas.berger@sorfold.kommune.no