Nytt kommunestyre konstitueres

Konstituerende kommunestyremøte, med valg av ordfører, varaordfører, formannskap og andre utvalg:

Tirsdag 15. oktober kl. 10.00 i Rådhussalen

Innkalling med saksliste

Nye gravplassvedtekter er vedtatt

Sørfold kirkelige fellesråd har vedtatt nye vedtekter for gravplassene i Sørfold. Disse er godkjent av bispedømmerådet.

Nye gravplassvedtekter