Bildet: Medlemmer av Lions Sørfold setter opp grillhus i nydelig vårvær. Lengst til høyre prosjektleder Connie Bakken og ved hennes side Alexander Gørtz fra Siso Vekst, som har levert elementene.

Har møtt bare velvilje

Idéen om en møteplass i friluft ble født i mai 2021, etter et år med korona og restriksjoner.

–Miljøkontakt i menigheten Mariann Strømdal og jeg hadde lyst til å skape noe sammen, og vi startet med å  knytte kontakter med sponsorer og organisasjoner som ønsket å bidra, forteller Connie Bakken, som er diakoniarbeider i Sørfold menighet.

I august i fjor kunne de konstatere at prosjektet var fullfinansiert, og det ble klart at Lions, Sisomar og Salten Entreprenør og Eiendom skulle stå for grunnarbeidet.

 Sørfold kommune fulgte opp med å påta seg eierskap, vedlikehold, drift og oppfølgingsansvar etter at bygget er satt opp.

–Jon Meisfjord i Sisomar AS hjalp oss med å finne en god plassering i Lakseparken, slik at grillhuset ikke kommer i konflikt med rørsystemene til Sisomar og ikke stjeler for mye av friarealene i parken, sier Connie, som forsikrer at alle er velkommen til å bruke det nye møtestedet.

Hun er strålende fornøyd med resultatet, oppslutningen og den positive mottakelsen hos alle hun har vært i kontakt med.

Nå vil hun takke alle som har bidratt. Og det er mange.

Flinke ungdommer i regi av Heilt innafor bidrar

– Sørfold Helsesportslag, Eldres venner, Fagforbundet, Salten Entrepenør og Eiendom, Siso Vekst, Acustus Sveis, Elkem, Sørfold sokn, Coop Nordland, Sisomar, Lions, Tørfjord sanitetsforening, og Sørfold kommune.

Og ikke minst: Ungdommer fra Straumen skole.

21. april fikk Lions hjelp av trivelige ungdommer til grøfting, grusing, snekring av papp og beising. Samarbeidet med ungdommene er kommet i stand via prosjektet Heilt innafor, sier den engasjerte diakoniarbeideren.

Det er også noen ivrige ildsjeler som har bidratt som enkeltpersoner: Ingrid Santi og Mariann Strømdal, foruten Connie Bakken selv.

Grillhuset vil stå ferdig før 1. mai.