Tiltaket ble innført 17. mars og opphevet 21. april

17. mars ble det innført karanteneplikt for reisende til Sørfold fra alle fylker sør for Nordland.

I henhold til smittvernloven kan et slikt vedtak gjelde for kun 7 dager om gangen, og kommuneoverlegen fornyet bestemmelsen fire ganger etter første gang. Siste vedtak utløp 21. april, og er ikke videreført etter dette.

Et interessant spørsmål er om den såkalte søringkarantenen har hatt effekt.

–  Det er alltid vanskelig å dokumentere at forebyggende tiltak har effekt, men vi tror at de lokale karanteneforskriftene har bidratt til at Sørfold ikke har bekreftet smittede av koronavirus pr. dato og at Nordland som fylke har relativt få smittede.

Dette sier kommunedirektør Stig Arne Holtedahl.

Anmoder innbyggerne om å unngå unødvendige reiser

–  Samtidig må en alltid veie fordeler og ulemper opp mot hverandre, og en slik karanteneforskrift er et inngripende tiltak.

Hovedårsaken til at forskriften ikke er videreført er likevel at de aller fleste andre kommunene i Nordland og Nord-Norge nå har avviklet sine forskrifter, og dette er en type tiltak som man bør stå sammen om hvis det skal ha ønsket effekt.

Selv om karantenplikten oppheves, vil vi likevel anmode innbyggerne om hjemmeopphold etter reiser, og å unngå unødvendige reiser, understreker kommunedirektøren.

Folkehelseinstituttet har oppdatert sine råd om fritidsreiser innenlands:

Råd for innenlandsreiser

Når det gjeldr nasjonale forskrifter, er hytteforbudet opphevet, mens forskrift om karanteneplikt ved ankomst til Norge fortsatt gjelder.

Alle nasjonale bestemmelser om karanteneplikt og stengning av virksomheter m.m. er nå samlet i én forskrift, som oppdateres etter hvert som deler av innholdet endres:

Forskrift om smitteverntiltak m.v. ved koronautbruddet

Se også:

Regjeringens oversikt over nasjonale tiltak