Dette er noen av hovedpunktene i en lokal forskrift som gjelder i Sørfold kommune fra 26. juli 2021 og inntil videre. Det legges opp til en gradvis åpning av samfunnet, med bruk av flere bygg og flere aktiviteter enn det har vært det siste året. Da er det viktig å sikre at dette skjer på en måte som ivaretar smittevernet. Dette er bakgrunnen for at retningslinjene er definert i en forskrift.

1-meters regelen gjelder fortsatt, og forskriften konkretiser hvordan den kan overholdes.

Forskrift om forebygging av koronasmitte, Sørfold

Nasjonale forskrifter, tiltak og regler vil alltid være retningsgivende for de lokale. I tilfeller der den lokale forskriften er strengere enn de nasjonale bestemmelsene, er det forskriften som gjelder.

Eller mer presist: Den strengeste forskriften gjelder.

Oversikt over nasjonale tiltak

For kriseledelsen er det viktig å skjerme barn og unge mot inngripende tiltak, og også å åpne mest mulig av vanlig aktivitet og tilbud for barn, ungdom og voksne. For eksempel vil folkebadet i Sørfoldhallen åpne etter ferien, så snart det har lykkes å rekruttere nye badevakter og gjennomføre kurs i livreddende førstehjelp.

Samtidig sees en tendens flere steder i landet med lokale smitteutbrudd som springer ut fra fester o.l.

Kriseledelsen håper å unngå en slik situasjon i Sørfold.

Antall personer som kan tillates avhenger av lokalets størrelse. Som en veiledende regel tillates et antall tilsvarende 50% av ordinær kapasitet, dette for å kunne holde avstand.

Det er også krav om forhåndssamtykke fra kommunen for møter og arrangementer med flere enn 30 personer samlet. For kommunale bygg gjøres dette når lokalet bookes. For andre lokaler må det gjøres særskilt.

Sørfold kommune ber alle arrangører og ansvarlige for lokaler merke seg bestemmelsene i den nye forskriften.

NB! De som har booket lokaler til konfirmasjon etc. i høst trenger ikke å ta kontakt på nytt.