Bildet: Langmoen industriområde ligger i Trollbukta vest for Straumen.

Salten Entrepenør og Eiendom (SEE) deltar i opprusting av veien langs Straumvatnet og inn til Lemmen i forbindelse med Stakrafts arbeid med trafostasjonen der.

I den forbindelse tas det inn båtlaster med fyllmasse som SEE har i oppdrag å transportere inn. SEE har også leid noe av kommunens næringsareal på Langmoen industriområde for blant annet mellomlagring av disse massene.

SEE venter inn en båtlast 24. juni som skal losses over kai hos Elkem. Opprinnelig plan er å starte lossing klokken 07:00 24.juni,  hvor massene kjøres fortløpende av lastebiler inn til anleggsområdet/ veien, og forventet lossetid på denne lasten er 14 timer dersom det ikke oppstår problemer underveis.

Dette innebærer at lossing og transport av masser vil være avsluttet i god tid før klokken 23:00.

Om det derimot skulle oppstå forsinkelser av en eller anne karakter som medfører at lossing ikke er avsluttet innen klokken 23:00, vil lossing foregå til deponi på Langmoen industrimråde inntil båtlasten er tømt.

Sørfold kommune er orientert om at dette vil kunne medføre en del støy i området som følge av transport, og beklager dette overfor berørte beboere.

Vi finner likevel å kunne tillate dette, da støybelastning fra industriområdet vil være avgrenset og kortvarig.