Ina Simone Timonen

Ina Simone Timonen (19) er lærling institusjonskokk i Sørfold kommune, med arbeidssted Sørfold eldresenter. Hun laget lunsj til deltakerne på yrkesorienteringen, som foregikk på Rådhuset. 10. februar. Og fikk velfortjent skryt  og applaus for maten.

Gode tilbakemeldinger

Lokal yrkesorientering er et av flere tiltak, der målet er å beholde ungdommene  i Sørfold, eller få dem tilbake etter endt utdanning.  

Tiltaket står også i tiltaksplan for barn og unge, som er vedtatt i kommunestyret.

Steinar Strand ved kulturkontoret var med i arbeidsgruppa for dagen, sammen med næringssjef Gerd Bente Jakobsen og fagleder oppvekst Liss Mona Abrahamsen.

Han er godt fornøyd.

– Ungdommene vi snakket med, syntes opplegget var veldig bra. Neste gang skal vi prøve å få med flere bedrifter, slik at variasjonen blir enda større, sier han.

Næringsliv og offentlige virksomheter som var med, satte også stor pris på å møte de unge.

10. klasse ved samtlige tre skoler i Sørfold deltok: Nordsia oppvekstsenter, Røsvik skole og Straumen skole.

Karrieresenteret informerte om videregående utdanning

Dagen blie innledet med innledning og velkomst v/ ordfører Lars Evjenth. Gerd Bente Jakobsen orienterte om program og opplegg for dagen. Hun hadde også en kort innledning om næringslivet i Sørfold.

Deretter slapp de ulike representantene for næringsliv og utdanning til.

Karrieresenteret i Indre Salten

Karrieresenteret i Indre Salten var representert med Margit Bibbi Myrvold (t.h.) og Merete Nygård. Deres arbeidsområde er veiledning om videregående utdanning.

Behov for arbeidskraft i omsorgssektoren

Sørfold kommune  stilte med ledere fra mange sektorer, der det ble informert om både teknisk sektor, kontorstilinger, skole og barnehage og ikke minst: omsorgssektoren.

F.v. Gunnbjørg OLufsen og Lillian Martinussen fra Sørfold kommune

Gunnbjørg Olufsen (t.v.) presenterte de mange yrkesgruppene innenfor helse og omsorg. Her kan vi nevne sykepleier, helsefagarbeider, ergoterapeut og institusjonskokk.

Til høyre sitter Lillian Martinussen, som er leder ved kommunens servicekontor og stabsleder for personal – og organisasjonsavdelingen. 

Både innen helse/omsorg og skoler/barnehager vil det være jobbmuligheter i Sørfold i framtida, uavhengig av hva som måtte bli utfallet av prosessen omkring kommunestruktur.

Stor anleggsvirksomhet med ny E6

Andreas Mosti fra Indre Salten Opplæringskontor

Andreas Mosti kom fra Indre Salten Opplæringskontor, som har kontakt med bedrifter når det gjelder lærlingeplasser. 

Han trakk blant annet fram den store anleggsvirksomheten som vil komme i forbindelse med bygging av ny E6 gjennom kommunen, og jobbmuligheter som følge av dette.

Ved siden av ham står næringssjef Gerd Bente Jakobsen, og sittende ser vi Steinar Strand.

Matservering i kantinen

I  lunsjpausen serverte Ina Simone Timonen nydelig mat.

Innledninger og dypdykk

Til stede fra det private næringsliv var Sisomar, Marine Harvest, Elkem Salten, SaltenBygg  og Heges MatOplevelser.

Rune Skaug fra Elkem Salten

Rune Skaug innledet om Elkem Saltens behov for arbeidskraft i framtida.

De vil blant annet trenge industrimekanikere, prosessoperatører og ingeniører.

Hege Ruud i Heges MatOpplevelser

Hege Ruud i Heges MatOpplevelser snakket om jobbmuligheter innen mat og reiseliv.

Dypdykk ved standen til Sisomar

Etter innledningene var det klart for dypdykk, der elevene gikk rundt i Rådhussalen og snakket med alle som hadde stand. Her er vi  ved standen til Sisomar.

Ordfører Lars Evjenth hadde ordet til slutt. Hver enkelt  elev fikk overrakt den nye brosjyren om Sørfold og en kommune-pin, og ordføreren ønsket alle lykke til med valg av utdanning og yrke.

Både han og rådmann Ørjan Higraff var til stede det meste av dagen.