Enslige mindreårige asylsøkere

Illustrasjonsfoto:Scanpix Denmark / Reuters/NTB scanpix

Mange mindreårige asylsøkere kommer alene

– Vi trenger samarbeid med mulige fosterforeldre, skriver Bufetat regon nord i en e-post.

Bufetat er en forkortelse for Barne-, ungdoms-og familieetaten. De skriver videre:

–  Da vi vet at det kommer mange mindreårige asylsøkere som er alene, trenger vi å nå ut med informasjon til potensielle fosterforeldre.

Torsdag 4. februar kl. 19.00 er alle velkommen til informasjonsmøte om dette.

Møtet holdes på Scandic Havet i Bodø.

Logo Bufetat