F.v. Anne Pettersen, Evelyn Pettersen og Inger Tofte

Demensteamet i Sørfold,  f.v. Anne Pettersen, Evelyn Pettersen og Inger Tofte.

Med i teamet er også Madeleine Birkelund., som ikke var til stede da dette bildet ble tatt.

Demensforening under oppstart

Anne Pettersen i demensteamet forteller at en demensforening er under oppstart i Sørfold.

Hensikten med en slik forening er å spre informasjon og kunnskap om demens, og arbeide for at demenssyke får ivaretatt sine behov.

Demensforeningene er også en møteplass for pårørnede, der de blant annet kan utveksle erfaringer med andre i samme situasjon.

–  Det blir salg av kaffe og vafler på møtet, og alle inntekter går til den nye foreningen. Det blir også diktlesning, sier Anne Pettersen.

En pårørende forteller

Hvordan er det å være pårørende til en med demenssykdom?

En pårørende vil fortelle om dette  på møtet.

En representant for Nasjonalforeningen for folkehelsen kommer også.

Velkommen til aktivitetshuset Bakeriet på Straumen tirsdag 22. september kl. 18.00

Kunnskap hjelper pårørende

Alzheimerdagen ble stiftet den 21. september 1994 i Edinburgh av den internasjonale Alzheimerforeningen og Verdens helseorganisasjon (WHO).

Bakgrunnen er at sykdommen sees over hele verden, og at den berører oss alle. Ved å innstifte en slik markeringsdag utfordres alle til å lære mer om sykdommen og dens symptomer.

Det at allmennheten får større kunnskap hjelper pårørende, helsepersonell, familie og venner til å akseptere og leve med denne sykdommen.