Markeringen lagt til to onsdager

Onsdag 6. oktober var det informasjonsstand utenfor Coop Prix på Straumen. Der kunne innbyggerne møte noen av de som jobber innen psykisk helse i kommunen. De kunne også smake på grønn kake og delta i konkurranse.

Livet etter pandemien

Onsdagen etter, 13. oktober kl. 18.30 på Bakeriet, blir det foredrag om et aktuelt tema.

–Årets tema for Verdensdagen er «Livet under og etter en pandemi». Pandemien har gitt en del utfordringer for alle. For mange psykisk syke har den vært en tilleggsbelastning til vansker som allerede fantes i samfunnet, sier Leif Strømdal, som er leder i Mental Helse Sørfold.

–For psykisk syke oppsto ikke vanskene med pandemien. Det ønsker vi å få tydelig fram, sier Strømdal.

En uredd foredragsholder

Lokallaget har engasjert Monika Helen Sørensen som foredragsholder. 

–Hun har svært mange og ulike erfaringer gjennom sitt liv med traumeskader, og er en engasjert, reflektert og uredd foredragsholder som evner å se erfaringene fra flere sider.

VI anbefaler alle å få med seg dette foredraget.

I tillegg vil Mental Helse Sørfold formidle et utvalg faktainformasjon både ved plakater og på andre måter, sier Leif Strømdal, som ønsker velkommen til aktivitetshuset Bakeriet onsdag 13. oktober kl. 18.30.

Kommunepsykolog Gunnar Jensen:

–Ditt bidrag til andres psykiske helse er uunnværlig

Kommunepsykolog Gunnar Jensen

–Mennesker har et medfødt behov for å oppleve tilhørighet og tilknytning til både grupper og andre individer. Fravær av tilhørighet til grupper og fravær av meningsfulle relasjoner kan føre til svekket psykisk helse.

I anledning Verdensdagen for psykisk helse kan dette igjen settes på agendaen. Som enkeltindivider har vi stor påvirkningskraft på både egen og andres psykiske helse. Om du er deltaker i en gruppe som kan ha plass til flere deltakere, kanskje kan Verdensdagen for psykisk helse markeres med å invitere noen nye inn i gruppen?

 Har du personer i livet ditt som du ikke har snakket med eller møtt på lenge? Eller kanskje er det noen du ikke kjenner så godt, men som du gjerne vil bli bedre kjent med?

 Én måte å markere Verdensdagen for psykisk helse på kan være å skrive til, ringe, eller møte noen.

Klarer du dette, kan det være en god måte å markere dagen på, og på samme tid kan det hende du påvirker din egen og andres psykiske helse i positiv retning.

Uavhengig av om du velger å markere Verdensdagen for psykisk helse eller ikke, eller hvordan du velger å markere, så skal du vite at ditt bidrag til egen og andres psykiske helse er uunnværlig.

Med det ønsker jeg deg en riktig så fin Verdensdag for psykisk helse, sier kommunepsykolog Gunnar Jensen.