På hjemmesiden har vi en innsynsløsning som er et vindu mellom hjemmesiden og sak/arkivsystemet. Dette gjør at man kan se postlister og møtekalender for politiske utvalg.

Nå er dette verktøyet oppgradert, og Sørfold kommune tar i bruk ny publikumsløsning. Der kan man for eksempel gå inn på en organisatorisk enhet og se en oversikt over inn - og utgående dokumenter som er journalført.

Før vi publiserer den nye løsningen må vi sikre at kontrollfunksjonene fungerer. Dette gjør at postlister og møtekalender er utilgjengelig på kort sikt.

Innkalling til plan - og ressursutvalget 22. februar og kommunestyret 23. februar ligger under Kunngjøringer, som du finner i toppmenyen.

De ligger også på menypunktet Politikk i venstremenyen.