Vær oppmerksom på rasfaren

Det er skiltet med fareskilt ved starten på veien langs Straumvatnet, med følgende tekst: OBS! Overhengende rasfare! Ferdsel på eget ansvar.

Siso Energi opplyser at veien ble stengt som følge av raset, men ble åpnet igjen etter at den var ryddet.

Vi ber alle være oppmerksomme på rasfaren langs denne veien, og presiserer at ferdsel skjer på eget ansvar.