Brannvernutstyr i Mørsvikbotn

Brannvernutstyr bestående av hodelykt, hjelm, øks, frakk og støvler er lagret i bygda. Foto: Mørsvikbotn grendeutvalg.

Lokal innsats kan være avgjørende

I fjor høst oppsto det brann i en enebolig i Mørsvik, og det tok en time fra varsling til brannvesenet var på plass.

–  Dette tilfellet avdekket at lokal innsats kan være avgjørende for utfallet av branntilløp, skriver Per Reffhaug på vegne av Mørsvikbotn grendeutvalg i et brev til Sørfold kommune.

Mørsvikbotn grendeutvalg  har gått gjennom brannvernutstyret de  har, og på den bakgrunnen søker de om fornying og komplettering av utstyret de mener er nødvendig for å yte  førstehjelp ved brann.

–  Brannslanger 10 stk er av ukjent alder. Noen av dem lekker mye ved bruk, og vi mener at minimum 250 meter nye slanger er nødvendig, opplyser grendeutvalget.

Utstyr er lagret lokalt

 –  Der det er stor høydeforskjell for å få tak i vann, trengs det en mellomstasjon for å få vannet fram; Storeidet, Sildhopen ytre, Mørsvikneset og  Mørsvikvatnet har hus eller fritidsboliger slik plassert at dette blir nødvendig, skriver grendeutvalget i sin søknad, der det også framgår at personlig utstyr bestående av hodelykt, hjelm, øks, frakk og støvler er lagret i bygda.

–   Det er også lagret 11 pisker og 2 brannslukningsapparater som ikke er sjekket på en del år. Alder på personlig utstyr er  ca 25 år. Her vil vi tro at det finnes mere effektivt utstyr å få kjøpt i dag, og vi setter av et beløp til fornyelse. Det er videre lagret 3 poser som skal brukes ved pipebrann og 2 piperensere for innvendig rensing, skriver grendeutvalget i sitt brev til Sørfold kommune.

Skal ligge på tilhenger

Grendeutvalgets plan er at alt utstyr skal ligge samlet på en bilhenger og på den måten kunne tas i bruk hurtig av lokalt mannskap.

Det er satt opp kostnadsoverslag for innkjøp av brannslanger, pumpe, tilhenger og personlig utstyr som viser samlede utgifter på 35.000 kroner.

 Mørsvikbotn grendeutvalg søker om å få dette dekket av Sørfold kommune.

De satser på å få opplæring i bruk av utstyret av Salten Brann, og vil selv ta ansvaret for vedlikehold.