Biblioteket i Røsvik

Den nye møteplassen blir på biblioteket og samfunnshuset i Røsvik.  Her fra nyåpningen av biblioteket da det ble flyttet ut av skolens lokaler.

Kan bli et flott aktivitetstilbud

–  Vi har fått tilskudd til å etablere en ny og uforpliktende møteplass for hjemmeværende seniorer på samfunnshuset/ biblioteket.

Vi håper dette blir tatt godt i mot, og vi  tror det kan utvikle seg til et flott aktivitetstilbud. Nærmiljøutvalget vil orientere mer om dette på møtet, sier leder i  Røsvik og omegn nærmiljøutvalg, Hilde Lundestad..

Ønsker innspill og idéer

Ellers vil utvalget informere om hva de har jobbet med siden stiftelsesmøtet i høst, og ikke minst blir det idédugnad:

–  Her ønsker vi nye innspill fra folk i bygdene. Hva ønsker dere at styret skal arbeide med fremover?

Det blir servering av kaffe/te og vafler.

Vi ønsker ALLE velkommen til møtet, sier Hilde Lundestad, og minner om tid og sted:

Torsdag 12. mars kl. 18.00 på Røsvik samfunnshus.