Bildet: Sommerguider ved  husmannsplassen Kjelvik. Foto: Ernst Furuhatt.

Ida Beate Otterlei er konservator i Nordlandsmuseet, med hovedansvar for Sørfold. Hun har skrevet årsmelding som beskriver museets aktivitet i Sørfold i året som nå ligger bak oss.

Vi gjengir årsmeldingen i sin helhet, og har satt inn flotte bilder som museet er ansvarlig for.

  1. Hovedtrekk

Prosjektet med å dokumentere naust og nothjell i Kjelvika ble ferdigstilt. Nå har vi tegninger, og har hentet inn informasjon om sjøhusene. I tillegg klarsignal fra Sametinget om rekonstruksjon av naust og nothjell.

Samling i UKL for hele landet

Utvalgt Kulturlandskap – Nettverkssamling med besøk i Kjelvika (bildet over). Et stort arrangement som krevde mye forberedelser, men med et svært godt resultat.

Vi fikk vist frem Husmannsplassen Kjelvik og vår formidling der på en god måte til blant annet brukere innenfor Utvalgt kulturlandskap i hele landet, Riksantikvaren, Sametinget, Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet.

Nettverkssamling i UKL

Heges Matopplevelser serverte mat til gjestene

Godt besøkte arrangement utenom sesong: Foredrag, informasjonsmøte og bildevisninger utenom sesong som alle har vært godt besøkt.

I år valgte vi bort det tradisjonelle julearrangementet på Bakeriet som siste årene nesten ikke har vært besøkt, og heller valgt å satse på arrangement på andre tidspunkt der det ikke er så mye annet som skjer.

Populære tema og gode foredragsholdere vil vi prøve å få inn i programmet også til neste år.

Statistikk

Kurs / Opplæring 2018

Ida Beate Otterlei har fått kurs/opplæring i bruk av nye nettsider av Seria.

Besøksstatistikk 2018

År

Betalende

Gratis

Åpne Arrangement

Skole

Totalt

2014

674

404

321

167

1566

2015

324

454

310

120

1208

2016

319

214

 

55

588

2017

395

299

649

167

1510

2018

503

268

39

35

845

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 2018 ser vi en nedgang i de totale besøkstallene i forhold til 2017. Grunnen er selvfølgelig at Kjelvikspillet blir arrangert annet hvert år, og i 2018 var det ikke. I tillegg gjennomfører vi to DKS- opplegg annet hvert år som heller ikke var i år. Når det gjelder de betalende besøkende ser vi en fin oppgang fra i fjor.

Samling 2018

Registrert i primus i 2018

Foto

Film

Lyd

Gjenstand

Bygninger

-

-

-

60

-

Redigert informasjon i Primus i 2018

Foto

Film

Lyd

Gjenstand

Bygninger

23

-

-

-

-

Aktivitet 2018

Arrangementer 2018

Skoleformidling 2018

10.04

Bildevisning Kobbelv vertshus (Kulturuka)

19.06

Straumen Skole 3. trinn i Kjelvik

 

12.04

Bildevisning Røsvik samfunnshus (Kulturuka)

25.06

Ferieklubben i Kjelvik

09.05

Bildevisning for hjemmeboende dagtilbud på Bakeriet

 

 

16.06

Deltakelse på sentrumsdagen på Straumen

 

 

01.07

Familiedag i Kjelvika

 

 

19.08

Kjelvikdagen

 

 

21.08

Nettverkssamling for utvalgte kulturlandskap i Kjelvik

 

 

15.09

Bildevisning kulturminnedagen, Kvarv

 

 

01.11

Foredrag på Bakeriet – Helbrederen Johannes Brateng

 

 

01.11

Informasjonsmøte om samiske kulturminner i Mørsvikbotn

 

 

22.11

Musikalsk underholdning på eldresenter på Straumen og Røsvik

 

 

 

 

 

 

Utstillinger 2018

Den kulturelle skolesekken 2018

 

Halvårets gjenstand på Rådhuset

 

 

 

 

 

 

  1. Forvaltning

Samlingene:

Registreringsarbeidet har tatt seg opp siden 2017, og det er registrert totalt 60 gjenstander i 2018. De registrerte gjenstandene er tekstiler fra Husmannsplassen Kjelvik og tekstiler tilhørende en aksesjon som kom inn tidlig på året.

Registreringene er også publisert på www.digitaltmuseum.no

Totalt har vi tatt inn èn aksesjon i samlingen til Sørfold. Den bestod av flere tekstiler.

Siden fotosamlingen etter Lyder Kvantoland ble lagt ut på Digitalt museum for noen år siden, ser vi at det er stor interesse, og det kommer stadig inn kommentarer med informasjon til bildene. Disse blir kvalitetssikret ved behov, og jevnlig oppdatert i Primus.

Pusset komfyr

Komfyren i Kjelvik hadde begynt å få en del rustflekker. Den ble derfor pusset og behandlet med ovnssverte og olje.

Bygningsvern:

Det ble i 2017 oppdaget utfall og utgliding av stein i grunnmuren på fjøsen. Vi har satt opp merking ved utfallet ved utedoen, dette for å se om det utvikler seg. Nye målinger i 2018 viser ingen tegn til bevegelse.

Det vil bli foretatt nye målinger våren 2019. 

Prosjekt med å dokumentere sjøhusene i Kjelvika ble ferdigstilt 1. mars 2018. Sommeren 2017 dro bygningsvernleder i Nordlandsmuseet Knut Mostervik og natursteinmurer Viggo Ballo til Kjelvik for å dokumentere restene etter naustet og garnhjellen.

Dokumentasjonsarbeidet – og tegningene av sjøhusene, har gitt oss større kunnskap om hvordan husene så ut, og hvordan de var konstruert.

Ommøblering i stua, Kjelvik

Ommøblering i stua ved husmannsplassen Kjelvik.

Det ble også utført intervjuer, og museet hadde fortløpende kontakt med personer som kjente til området. Prosjektet var finansiert av Utvalgt kulturlandskap, og er ment som et forprosjekt til en eventuell rekonstruksjon av sjøhusene.

Siden sjøhusene er fredede samiske kulturminner, er en rekonstruksjon i utgangspunktet vanskelig å få tillatelse til.

Den 15. juni inviterte museet, kommunen og fylkesmannen representanter for Sametinget til en befaring av området der vi argumenterte for verdien av å rekonstruere sjøhusene.

25. juni fikk vi e-post fra Sametinget der de ga klarsignal for rekonstruksjon av både naustet og nothjellen. Fortsatt står mye igjen før arbeidet kan begynne.

Befaring sametinget

Sametinget på befaring

Blant annet å få orden i eiendomsforhold, eierskap til husene, finansiering osv., men iløpet av 2018 har vi kommet nærmere målet.

Eksternt firma er hyret for å reparere råteskader på yttervegger på våningshus i Kjelvik. Arbeidet kom ikke i gang i 2018, men vi håper at det blir gjort iløpet av sesongen 2019.

  1. Formidling, utstilling og aktivitet:

Bildevisninger under Kulturuka: I forbindelse med kulturuka ble museet bedt om å ha to bildevisninger i kommunen, på Kobbelv vertshus og på samfunnshuset i Røsvik.

Begge var godt besøkt og fikk god tilbakemelding.

Sentrumsdagen på Straumen 2018

Sentrumsdagen: I år valgte vi å delta med stand på sentrumsdagen på Straumen (bildet over)..

Formålet var å markedsføre våre sommertilbud i Indre Salten og å selge varer fra museumsbutikken.

Planen var egentlig å la barna steke klappakaker, men været gjorde at arrangementet måtte holdes innendørs og vi fikk derfor ikke bruke takka.

I tillegg fikk vi en dårlig plassering midt i gangen mot kantina, slik at vår stand ble som en flaskehals med folk i kø.

Om vi skal delta til neste år, vil vi be om en annen plassering.

Familiedag med stylter

Familiedag i Kjelvika: Aktiviteter rettet mot barn: Ansiktsmaling, gammeldagse leker og bake klappekaker i patihuset. Salg av «Annas vaniljekake» med original oppskrift fra Kjelvik.

Familiedagen har blitt et etablert arrangement som lokalbefolkningen er kjent med. Årets mest populære arrangement med 53 betalende gjester.

Kjelvikdagen: Foregår i lokalhistorielagets regi, men museet tilbød gratis omvisning.

Dårlig vær var nok hovedårsaken til at det var dårlig oppmøte på kjelvikdagen i år. Kun 30 besøkende, noe som ikke er så veldig bra med tanke på at arrangementet har dratt i underkant av 100 besøkende på gode år.

Nettverkssamling for utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vestnorsk fjordlandskap og Vegaøyan: Utvalgt kulturlandskap i Landbruket valgte i år å legge utflukten til Sørfold med program i Kjelvik og Engan-Ørnes.

Museet stilte med utdrag fra Kjelvikspillet (En midtsommernatts drøm), orientering om Kjelvik og musikalsk utdrag fra Skumringstimen, fjorårets kveldsarrangement i Kjelvik.

Sørfold kommune tok seg av servering og tilrettelegging. Arrangementet krevde mye forberedelse, men ble svært vellykket. 168 deltakere.

Foredrag om Johannes Brateng: Tove Mette Mæland holdt foredraget: «Johannes Brateng – Helbrederen, mennesket og historiene» på Aktivitetshuset Bakeriet på Straumen.

Her fikk også publikum dele sine historier om Brateng. Det var tydelig at temaet var populært. 33 betalende besøkende.

Informasjonsmøte om Samiske Kulturminner: I forbindelse med at prosjektet «Dokumentasjon av offerplassen i Mørsvikbotn» ble ferdigstilt i år, innkalte Árran Lulesamisk senter og Nordlandsmuseet til et informasjonsmøte i Mørsvikbotn der resultatene ble presentert.

Representanter fra Tromsø Museum var også til stede og presenterte resultatene av de arkeologiske utgravningene av urgraver i området.

26 kom på møtet og det var stort engasjement blant publikum.

Liten gutt på familiedag

Familiedagen i Kjelvika var godt besøkt, og kunne by på aktiviteter også for de minste.

Samarbeid med «Eldres venner»: Også i år ble vi spurt om å bidra med «noe musealt» på sykehjem gjennom «Eldres venner».

Vårt bidrag var i år musikalsk: Eirin Edvardsen og Maria Piel hadde 22. november en minnekonsert med slagere fra 50- 60- tallet på Røsvik sykehjem. 

I tillegg tok vi selv initiativ til å ha den samme konserten på eldresenteret på Straumen samme dag.

  1. Forskning og dokumentasjon.

I Avdeling Midt har det særlig vært forsket på andre verdenskrig. Skiltprosjektet «Krigens kulturminner» ble dessverre svært forsinket, og skiltene ble ikke satt opp i 2018.

Det ble derimot brukt mye tid på å kvalitetssikre innholdet og oversettelsene, og å rette opp endringer foreslått av Nordlands fylkeskommune.

Ett av skiltene skal stå i Gyltvik i Sørfold. Skiltene skal ferdigstilles tidlig i 2019 og forhåpentligvis komme i jorda før sesongen.

  1. Markedsarbeid

Facebooksiden til husmannsplassen Kjelvik er populær, med i overkant 700 følgere. 59 nye følgere i 2018. Denne har blitt brukt aktivt for å promotere anlegget, spesielt trykk i sesongen. I tillegg brukte vi Nordlandsmuseets facebookside til å dele arrangementer i Sørfold.

Innlegg har også blitt delt på andre lokale sider som Sørfold før, Kjøp salg Sørfold og Sørfold lokalhistorielag. Før jul publiserte vi bilder av gamle julekort fra husmannsplassen Kjelvik som en julekalender.

Dette var veldig populært.

Ny nettside og aktivitetskalender for Nordlandsmuseet ble lansert før sesongen 2018.

Nordlandsmuseet betaler for annonser i AN, Saltenposten og Reiseguide for Nord Norge.

Ellers er det benyttet markedskanaler som aktivitetskalender for Sørfold og Sørfold kommunes nettsider.

Av trykt materiell er det benyttet plakater og foldere for Kjelvik på norsk, engelsk og tysk. Sistnevnte ble distribuert til turistkontorer på Fauske, Bodø og Hamarøy, i tillegg til andre anlegg i Nordlandsmuseet.

  1. Administrasjon og økonomi:

Tre sommerverter var ansatt i Kjelvik i sesongen.

Åpningstidene i sesongen ble kortet inn med en uke i juni. Grunnen for dette var at vi tidligere har hatt problemer med å få ferdigstilt Kjelvik før sesongen på grunn av mye snø.

Sesongvert Camilla Reinvik i låven

Sesongert Camilla Reinvik i låven.

I år var heldigvis ikke snø et problem, men med å starte en uke senere fikk vi god tid til sesongforberedelser, i tillegg brukte vi denne tiden til å ta imot skoleklasse fra Straumen skole og friluftsskolen i Sørfold.

Vi kortet også inn åpningstiden fra å stenge kl. 17 til kl. 16. Grunnen var at det har vært svært lite besøkende denne siste timen.

Årets besøkstall viser også at betalende besøkende faktisk har økt, selv med en time kortere åpningstid.

Friluftsskolen i Kjelvika

Kulturkontorets friluftsskole hadde aktivitetsdag i Kjelvika. Her inntas matpakka inne i låven.

Administrering av aktivitet i kommunen har foregått på Fauske bygdetun.

Her har både planlegging, handel, møter, og utarbeidelse av ideer og aktiviteter foregått.

Det har fungert bra å ha et formidlingsteam som jobber samlet for flere anlegg. Det er likevel viktig å passe på at kontakten med lokale samarbeidspartnere blir opprettholdt.

Salten friluftsråd i Kjelvika

Salten firluftsråd på besøk i Kjelvika.

Museumsbutikken: Det ble kjøpt en del nye produkt til museumsbutikken denne sesongen: drops med smak av multe eller smørblomst, snurrebasser i tre, magneter med motiv fra skinnfelltrykk og garnpakker til kjelvikvotten.

På grunn av feil fra leverandør, ble magnetene forsinket, og kom ikke inn i butikken før i slutten av juli.

I tillegg solgte vi egenproduserte handlenett med skinnfelltrykk. Vi ser en liten økning i salget, spesielt drops var populært.