F.v. John Kristian Karlsen og Ole Anders Seines som Kalle og Tralle

Kalle og Tralle (John Kristian Karlsen og Ole Anders Seines) lurer veldig på hva dette kan være. Foto: Ernst Furuhatt.

Det handler om kulturarven vår

Produksjonen er et samarbeid mellom Sørfold kommune og Nordlandsmuseet, og er en del av Den kulturelle skolesekken (DKS).

Forestillingen er både lærerik og fengende, og handler om vår kulturarv sett gjennom arkeologiske funn.

Mysteriet i ura:

  • Klassetrinn: 2. - 5.
  • Manus: Sissel Horndal i samarbeid med Nordlandsmuseet
  • Sangtekster og musikk: John Kristian Karlsen og Ole-Anders Seines
  • Lyddesign: Andreas Kopland Berger
  • Regi og scenografi: Barbro Laxaa (Nordlandsmuseet)
  • Lærerveiledning: Lisbeth Meyer (Nordlandsmuseet)
  • Foto: Ernst Furuhatt (Nordlandsmuseet)

Spennende samarbeid

Distriktsmusikerne i Sørfold har produsert og solgt en rekke forestillinger og turnéer gjennom mange år, både alene og i samarbeid med et stort antall kunstnere og samarbeidspartnere. Sørfold har tre distriktsmusikere.

De statlige tilskuddsordningene Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken har åpnet nye muligheter for å nå ut til alle aldersgrupper av befolkningen.

Og for første gang selges nå lyddesign og lydmann som en del av pakken.

Kulturskolelærer Andreas Kopland Berger står for lydkulisser og utforming, slik at forestillingen passer bedre inn i vår tid, med et moderne og ungt lydbilde.

Gjennom Mysteriet i ura får elevene lære hvordan en arkeolog arbeider med liten spade og kost. Hvor blir det av alle de gamle tingene som blir funnet, og hvor kan man egentlig lære om tingenes historie?

Lærerveiledning er utarbeidet av Nordlandsmuseet

Barna lærer at arkeologi ikke behøver å foregå i et land langt borte. Man kan også grave og finne spennende ting i eget lokalmiljø.

Dette er en lekende forestilling med fengende musikk og spennende fortelling.

Nordlandsmuseet har laget lærerveiledning med anbefalt for- og etterarbeid som utfyller forestillingen for å nå oppsatte læringsmål.

Denne kan du lese her:

Lærerveiledning til Mysteriet i ura

Booking: Kulturskoleleder Ragnhild Hansen, tlf. 416 17 970 eller e-post rhh@sorfold.kommune.no

Andreas Kopland Berger

Kulturskolens Andreas Kopland Berger lager lydkulisser til barneforestillingen Mysteriet i ura.