Bildet: Ordfører Lars Evjenth signerer kontrakt om bredbåndsutbygging på strekningen Djupvik-Ånsvik og Strøksnes med NK-Nett AS, representert ved Espen Arnesen til venstre og Vemund Kristiansen til høyre. Bak står administrasjonssjef Lisbeth Bernhardsen.

Kontrakter er signert

I sommer ble det utlyst åpen anbudskonkurranse om bredbåndsutbygging i Sørfold, der det blie listet opp seks fokusområder:

  • Mørsvik
  • Kobvatn
  • Nordfjord
  • Bonnådalen
  • Strøksnes
  • Ånsvik – Furnes – Djupvik

Valg av leverandører ble foretatt 16. august, og etter dette fulgte en periode med klageadgang.

–  Siste klagefrist utløp 3. september, sier næringssjef Gerd-Bente Jakobsen.

På en pressekonferanse på Rådhuset 7. september opplyser ordfører Lars Evjenth at det er inngått kontrakt med to leverandører: Nord-Salten Kraft AS for Kobvatn og Mørsvik, og NK-Nett AS for strekningen Djupvik – Ånsvik og Strøksnes.

Ferdigstilt innen utgangen av mars

–Utbyggerne vil gå i gang umiddelbart, og innen utgangen av mars skal det være ferdig utbygd, sier Evjenth, og legger til:

–Når det gjelder Bonnådalen og Nordfjord, må vi gå en runde til. Men vi presiserer at vi vil jobbe for en løsning også der.

Vi ønsker at det skal bo folk i hele kommunen, og bredbånd er viktig både for næringslivet og befolkningen, sier ordføreren.

Sørfold kommune har fått 3 millioner kroner til bredbåndsutbygging fra Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet), og bidrar i tillegg med 2 millioner kroner fra kommunens eget næringsfond.

Folkemøter

Allerede mandag 10. september kl. 18.00 på Kobbelv vertshus skjer det første folkemøtet, der Nord-Salten Kraft AS informerer og starter dialog med befolkningen om utbygging av bredbånd i Mørsvik og Kobvatn.

Det blir også folkemøte i Ånsvik med NK-Nett AS. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon om dette når møtet er tidfestet.

Grundig og solid forarbeid

Gerd-Bente Jakobsen, Kenneth Brødreskift og Knut Rudi

Disse tre er sentrale i arbeidet med Sørfold kommunes bredbåndsprosjekt:

Næringssjef Gerd-Bente Jakobsen er prosjektleder, mens Kenneth Brødreskift fra firma Dekningsspesialisten AS (i midten) er teknisk rådgiver, og han har blant annet bistått kommunen med kartlegging og dekningsanalyse.

Han vil også følge prosessen videre til områdene er ferdig utbygd.

Til høyre IT-ansvarlig Knut Rudi.

Ordfører Lars Evjenth roser arbeidet som er gjort.

– Det ble sendt inn en god søknad, og anbudsprosessen har vært ryddig og korrekt, sier han.

Se også:

Folkemøte om bredbåndsutbygging Mørsvik og Kobvatn