Bildet: SalmoBreed Salten i Sørfjorden er verdens mest avanserte landbaserte anlegg for stamfisk og rognproduksjon. Anlegget ble offisielt åpnet 22. mai 2019.
 
Viktige målsettinger for kommunen og næringsavdelingen er å støtte opp om eksisterende arbeidsplasser og tilrettelegge for nye.
 
Det er også et mål å yte service og bistand til næringsdrivende innenfor primærnæringene.  
 
Gerd Bente Jakobsen er næringssjef. Næringssjefen kan kontaktes på telefon 75 68 50 00/905 06 096. E-post: gbj@sorfold.kommune.no

Næringsfondet

Sørfold kommune har øremerkede midler til næringsutvikling. Kommunens næringsfond (kraftfond) er basert på en grunnkapital innbetalt av Statkraft i forbindelse med utbyggingen av Kobbelvvassdraget. Vedtektene for fondet er vedtatt av kommunestyret. Disse er under revidering. Her er vedtektene som fortsatt gjelder.

Midlene blir utlyst en eller to ganger årlig.