Rago er svimlende, vill og vakker. Foto: Jim T. Kristensen.
 

Rago

Rago er en liten nasjonalpark, men konstrastene og naturopplevelsene er store. Her kan du oppleve alt fra fredelige furumoer og lune viker til blankskurte svaberg, tordnende fosser og høyfjell med evig snø. Det er svært få tekniske inngrep i nasjonalparken.
 
Rago grenser opp til de svenske nasjonalparkene Padjelanta, Sarek og Stora Sjöfallet, og til sammen danner de det største vernede arealet i Europa, med 5 700 km2.
 
Praktfulle naturopplevelser venter turgåere som besøker Rago. Den naturlige innfartsveien for besøkende er fra Lakshola via Storskogdalen til Storskogvatnet. Du finner et lite nettverk av merkede stier egnet for fjellvandring. En gulmerket rundløype går fra Lakshola (innerst i Nordfjorden) via Nordskardet til Storskogvatnet. Derfra går en sti videre via Sølvskardvatna og Ltlverivatnet til grustaket i Nordfjorden.
 
Terrengformasjonene vest i Rago gjør sitt til at det enkleste er å følge den merkede stien. Tar du avstikkere fra den merkede stien østover, kommer du inn i det roligere terrenget mot svenskegrensa.
 
 
 
Sjeldne fjellplanter finnes enkelte steder i en ellers fattig flora. Jerven har fast tilhold i området mens gaupa opptrer som streifdyr.
 
Det er gode bestander av ørret og røye i flere av vatna i Rago, og det er mulig å jakte småvilt i nasjonalparken. Husk jaktkort og fiskekort, som kan lastes ned fra inatur.no
 
 Statskog har to hytter i nasjonalparken, Ragohytta og Storskogvasshytta. I tillegg har Fauske og Sørfold Jeger – og Fiskeforening to hytter, ei ved Storskogvatnet og ei ved Litlverivatnet.
 

Sjunkhatten , Barnas Nasjonalpark

Sjunkhatten nasjonalpark omfatter 417,5 km2, inkludert 39,8 km2 sjøareal i Bodø, Fauske og Sørfold kommuner. Nasjonalparken ble opprettet i februar 2010 og ble offisielt åpnet 12. juni.
 
Dette skal være Barnas nasjonalpark. Det vil bli lagt vekt på spesiell tilrettelegging og tilbud til barn og unge. Området har flotte muligheter for friluftsliv og naturopplevelser, både på sjøen, til fots og på ski. Området har også en rik kulturhistorie.
 
Noen av elevene og lærerne ved Røsvik skole på tur i Sjunkhatten nasjonallpark, foto Halvard Toften
Barnas Nasjonalpark. Røsvik skole ligger ved en av innfallsportene til Sjunkhatten Nasjonalpark, og har elevbedrifter og prosjektarbeid knyttet til kystkultur og nasjonalparken. Her er noen av elevene og lærerne på tur i parkens vakre fjordområde. Foto: Halvard Toften.
 
Landskapet er preget av breeerosjoner med spisse topper og avrunda fjell, dalbotner og morener. Området er rikt på elver og vann, og har store og varierte landskapskvaliteter av høy nasjonal verdi. Det finnes flere sjeldne plante- og dyrearter her. Dette er også et av de viktigste grotteområdene i Norge.
 
Navnet er hentet fra et karakteristisk fjell som ligger sentralt i området. Dette er det høyeste fjellet mellom Kjerringøy og Valnesfjord.
 
Logo Sjunkhatten nasjonalparkAndrine Larsen og Martin Wold er elever ved Røsvik skole. De har tegnet grunnlaget for logoen – lekende barn foran fjellet Sjunkhatten som har gitt nasjonalparken navn.
 
Røsvik er en naturlig innfallsport til nasjonalparken med båt.