Nedbørobservatør Johan Carlsen

Dagens nedbørobservatør Johan Carlsen i arbeid.

Har stått på tre steder siden 1915

 Nedbørstasjonen har stått tre steder på Styrkesnes siden oppstarten, og er en av de eldste i Nordland fylke.  Dagens observatør er Johan Carlsen.

Meteorologisk Institutt vil markere jubileet på nedbørstasjonen hos Johan Carlsen fredag 8. mai kl 12.

Viktig nedbørstasjon

  En så lang serie med målinger er viktig statistikk både lokalt og nasjonalt. Derfor er nedbørstasjonen veldig viktig for oss, og jeg vil også tro at den er det for kommunen, sier Ted Torfoss ved avdeling for observasjonstjenester ved Meteorologisk institutt.

De har laget et informasjonsark med historisk tilbakeblikk, der du blant annet kan se et bilde av observatør Kåre Skogheim i 1978:

Nedbørstasjonen i Hestvik 100 år (pdf)

Bilder tatt av første kvinne i Meteorologisk institutt

På informasjonsarket er det et bilde av familien Borthne fra 1916.

Nedenfor her kan du se flere gamle bilder.

–  Bildene er tatt av Meteorologisk institutt. Fotograf var sannsynligvis inspektøren som var på stasjonen i 1916, Fru S. Nilsen. Hun var 1. assistent på nedbørsavdelingen på MET, og var den første kvinnelige ansatt på Instituttet, forteller  Ted Torfoss.

Styrkesnes

Styrkesnes
 

Flytting