Chat -kurs på Rådhuset 3. juni 2016

Vil bli enda bedre på tilgjengelighet

God score er fin motivasjon til å bli enda bedre på service og informasjon til innbyggerne.  

Snart åpner Sørfold  kommune  en ny dør mot publikum i tillegg til dagens kanaler: Såkalt chat, som betyr at folk kan nettprate med servicekontoret via hjemmesiden.  Spør oss direkte blir tittelen på dette tilbudet.

3. juni var servicevertene og webredaktør på kurs via webmøte  for å lære om chat-funksjonen:

F.v.  Bente Braaten, Lillian Martinussen, Anne Buvik, Gerd Pedersen og Bente Storåker.

–  Nettprat blir også en del av kommunens beredskapsportal, som settes inn når det oppstår en beredskapssituasjon.

 Da kan det skje at telefonnettet blir overbelastet eller bryter sammen, og det er viktig å tilby andre måter å oppnå kontakt med kommunen på enn telefon, sier webredaktør Bente Braaten.

Men tilbake til Kommunetesten 2016:

Tre telefonsamtaler til hver kommune

Testmedarbeidere i  Forbrukerrådet har utgitt seg for å være privatpersoner, og deretter henvendt seg til samtlige kommuner i Norge på e-post, telefon og via kommunenes nettsider.

På Forbukerrådets nettsider kan vi lese dette  om undersøkelsen:

Spørsmål pr. telefon

 Hver kommune har fått tre telefonsamtaler med ett tema pr. samtale, men flere spørsmål innenfor temaet. Totalt er det gjort 14 vurderinger for hver kommune bygget på telefonsamtalene.

Der de ikke har fått kontakt med kommunen, har kommunen ikke scoret poeng på telefondelen av undersøkelsen.

Spørsmål pr. e-post

Det er sendt fire forskjellige e-poster til hver kommune.

 På bakgrunn av disse e-postene er det gjort 16 vurderinger av hver kommune. Dersom e-posten ikke er besvart innen fem virkedager, får kommunen ikke poeng for svartid.

– Likevel legger vi vekt på svarkvalitet dersom svaret kommer innen 10 virkedager. Svar etter 10 virkedager gir ingen poeng. Dette er en noe mildere bedømming enn i tidligere kommunetester, skriver Forbrukerrådet.

Internettsjekk

På hver kommunes nettsider er det lett etter 17 informasjonselement fra forskjellige tjenestesektorer.

–  Vi har tillatt oss å lete etter hvert informasjonselement i ca. 2 minutter. Hver nettside har blitt sjekket to ganger, en gang ved å bruke menyvalg og en gang ved å søke etter informasjon på siden.

Har vi ikke funnet informasjonen da, anser vi den som for vanskelig å finne og gir ikke poeng. Det er likevel mulig at kommunen har informasjonen på sin side, og at vi ikke fant den.

Det anser vi som for lite publikumsvennlig.

Poenggivning på en skala fra 0 til 100

Henvendelsene er satt sammen til et vektet gjennomsnitt, slik at noen henvendelser teller mer enn andre. Tekniske tjenester veier tyngst, med 27,5 prosent.

Pleie & omsorg veier 17,5 prosent. Helse veier 15 prosent, Barn og skole og Kultur & fritid veier begge 12,5 prosent. Sosiale tjenester veier 10 prosent og Generelle forhold 5 prosent.

Karakterskalaen går fra 0–100, hvor 100 er best.

Her kan vi merke oss at Sørfold kommune får full pott for informasjonstjenester og sosiale tjenester:

Se Sørfolds score

 

Narvik ble beste kommune i Nordland.