Nødnummer

Brann og større ulykker - 110

Sørg for å varsle andre i huset.
Varsle brannvesenet.
Prøv å slokke brannen, men risiker ikke liv og helse.
Orienter brannvesenet når de kommer, gi beskjed hvis det er noen som ikke har kommet seg ut.

Psykososialt kriseteam

Politi og redningssental - 112

Ved kriminelle handlinger der det er fare for liv, bevisforspillelse eller andre henvendelser som ikke kan vente, ring Politiets nødtelefon 112

Ambulanse medisinsk nødtelefon - 113

En må ta ledelsen på skadestedet.
Tilkall hjelp på 113.
Sikre skadestedet og de skadede.
Gi livreddende førstehjelp.

Legevakt i hele landet: 116117

Giftinformasjonssentralen - 22 59 13 00

Ved mistanke om forgiftning, ring Giftinformasjonssentralen på 22 59 13 00. Hvis du har emballasje, etikett eller produktdatablad når du ringer, så er det lettere å oppgi nøyaktig navn på det du spør om. Giftinformasjonssentralen har som oppgave å gi informasjon i forbindelse med akutte forgiftninger, og svarer på spørsmål rundt kjemiske stoffer og produkter, førstehjelp og medisinsk behandling.

Barnevernvakt: 469 55 776

Barnas nødnummer -  116 111

Alarmtelefon for barn og unge

Kommunale Vakt/Akutttelefoner:

Legekontoret på Straumen                  756 85140

Øyeblikkelig hjelp i kontortiden           756 85140, innvalg 1

Legevakt:                                            116117

Vakttelefon teknisk/næring                 416 04 859

Sørfold Eldresenter                           950 00 315