Skolen satser på natur og friluftsliv, og har barn som er fysisk aktive både i og utenfor skoletiden.

Både i barnehage og skole er de fleste barn og elever fra annen nasjonalitet. Dette beriker hverdagen.

Nordsia oppvekstsenter har fokus på den enkelt elev og det enkelte barn. De er opptatt av å opptre som et lag, der alle gjør hverandre gode.

Skolen arbeider for å gi elevene identitet og tilhørighet som gir dem lyst til å komme tilbake til hjemplassen etter endt utdanning.

  • Kontaktinformasjon: Rektor og enhetsleder Arne-Harry Nilsen, tlf. 468 16 341 og e-post ahn@sorfold.kommune.no
  • Barnehagens åpningstid er fra kl. 07.30 til kl. 16.30.