Grishant Paramsothy (bildet) startet som fastlege i Sørfold 1. oktober. Dette er en nyopprettet stilling, og de som ønsker å bytte til ham som fastlege kan gjøre dette her:

Bytte fastlege

Paramsothy var vikar på legekontoret i sommer, og ble da kjent med rutinene på legekontoret og noen av pasientene.