Allsidig erfaring

Urving (bildet) forteller at han har flere års erfaring som sykepleier før han tok fatt på medisinstudiet og ble ferdig utdannet lege i 2015.

– Etter fullført medisinutdanning har jeg arbeidet ved Valnesfjord Helsesportssenter og  ved Akuttmedisinsk klinikk ved Nordlandssykehuset.

Fram til jeg tiltrer i Sørfold er jeg ansatt ved barne – og ungdomspsykiatrisk poliklinikk på Nordlandssykehuset, sier han.

Haakon Urving ser fram til å bli fastlege i Sørfold, og tiltrer 20. august.

Pasienter overføres automatisk

Administrasjonssjef Lisbeth Bernhardsen opplyser at Urving overtar pasienter på Jonatan Hausels liste, der Hedda Mørch var vikar.

Pasienter overføres automatisk, og de vil få brev fra Helfo om dette.

Kommunestyret har nå vedtatt at det skal være tre fastleger i kommunen.