Ny parkeringsplass ved innfalllsport Rago

Med litt finpuss til våren er den nye parkeringsplassen klar til å ta i mot Rago-turister.

Viktig å tilby parkeringsplass, toalett og søppeldunker

–  Skikkelig adkomst, med opparbeidet parkeringsplass, søppelhåndtering og ordnede toalettforhold, er avgjørende for besøkendes totale oppfatning av Rago nasjonalpark og av Sørfold kommune, sier næringssjef Gerd Bente Jakobsen.

Siden adkomsten til de store friluftsområdene med rike fiskevatn ligger på privat grunn utenfor nasjonalparken, har kommunen tatt et spesielt ansvar for området.

–Dette for at lokalbefolkningen og grunneierne ikke skal oppfatte det som en belastning å bo i randsonen til nasjonalparken, sier Jakobsen.

Utgiftene ble høyere enn først antatt

Våren 2016 fikk Sørfold kommune 50 000 kroner fra Midtre Nordland nasjonalparkstyre til opparbeiding av ny parkeringsplass.

Kostnadsoverslaget viser imidlertid at utgiftene blir noe høyere enn dette, og rådmannen ber plan – og ressursutvalget bevilge resterende midler fra Kobbelv og Faulvatn fiskefond.

Dette som en forskuttering i påvente av ytterligere tilskudd fra Midtre Nordland nasjonalparkstyre neste år.

Uheldig å bli møtt av en halvferdig parkeringplass

–  Kommunen har fått positive signaler fra nasjonalparkforvaltningen om at sluttføring av prosjektet vil bli prioritert i 2017,  opplyser rådmannen om dette.

–  Arbeidet med parkeringsplassen må sluttføres når det først er påbegynt, ellers vil et halvferdig prosjekt møte besøkende til parken, i tillegg til at utgiftene til tilkjøring og rigging vil bli uforholdsmessig store for et så lite prosjekt.

En har derfor valgt å ferdigstille prosjektet, selv om kommunen ikke kan få ut mer enn de midlene som er tildelt fra nasjonalparkstyret i år, heter det blant annet i saksframlegget til plan – og ressursutvalget.

Saken skal behandles 3. november.