Bildet: Leder i kommunekomitéen Turid Willumstad er imponert over givergleden i Sørfold i forbindelse med årets TV-aksjon, her med barna i Straumen barnehage.

28.000 kroner mer enn i fjor

Turid Willumstad er imponert over at Sørfold klarte å slå fjorårets innsamlingsrekord, og med så god margin. Hun fulgte med på utviklingen ut over kvelden søndag og mandag morgen, og la merke til at det kom inn like mye penger på vipps før kl. 18.00 som i selve bøssene.

Opplegget er nemlig slik at når folk sender penger til TV-aksjonen på vipps før søndag kl. 18.00, blir beløpet registrert på giverens hjemkommune.

Nå vil komitélederen takke alle som bidro:

–Takk til komitéen, Siri Evjenth, bøssebærerne med sjåfører og gode hjelpere, og alle som har gitt penger til TV-aksjonen, sier Turid Willumstad.

Se hele oversikten på

Giverstafett, Sørfold

I forkant av selve innsamlingsdagen var det aksjonskvelder på samtlige skoler, med flott innsats og stort engasjement, underholdning og salg av elevprodukter. Her er noen bildeglimt fra disse:

Tusen  kroner pr. elev

Nordsia oppvekstsenter har bare 16 elever i skolen. Likevel fikk de inn utrolige 16.903 kroner da de hadde aksjonskveld 18. oktober.

Ann Katrin takker for innsatsen

Primus motor og lærer Ann Katrin Sætrevik takker skolelever og barnehagebarn for innsatsen

Salg av bakervarer

På Nordsia oppvekstsenters arrangement solgte elevene bakverk som de selv hadde laget. De solgte også lodd.

Løpende elever for TV-aksjonen

Straumen skole fikk inn 13.574 kroner på aksjonskvelden sin. I tillegg løp elevene runder på idrettsbanen ovenfor skolen, sponset av Sisomar, som støttet skolen og TV-aksjonen med 5.000 kroner.

Spente jenter før de skal inn på scenen

Røsvik skole hadde aksjonskveld 18. oktober. Som vanlig var samfunnshuset fullsatt, og elever i kulturskole og skole bidro med flott underholdning.

Her er fem spente jenter klare til å gå på scenen

Crewet for lys og lyd

Fire gutter ved Røsvik skole går på lyd – og sceneproduksjon i kulturskolen, og sørget for lyd og lys på arrangementet under kyndig veiledning av sin lærer Andreas Kopland Berger.

På Røsvik skoles hjemmeside kan du se flere bilder og lese mer om aksjonskvelden:

TV-aksjonskveld ved Røsvik skole

Logo TV-aksjonen med slagord