Kommunalminster Jan Tore Sanner viser fram garasje uten søknadsplikt

Kommunalminister Jan Tore Sanner viser fram en ny garasje i Oslo som nå vil slippe søknadsplikt - såvidt under 50 kvadratmeter, og en drøy meter fra tomtegrensen.

Forenkle, fornye og forbedre

Nye byggeregler trådte i kraft 1. juli. Terskelen for søknadsplikt er hevet, og flere nye tiltak kan settes i gang uten søknad til kommunen.

Dette gjelder garasjer på inntil 50 kvadratmeter, tilbygg på inntil 15 kvadratmeter og en rekke andre mindre tiltak.

Forutsetningen er at tiltakene er i samsvar med plan og øvrig regelverk.

–  Regelendringene er et ledd i regjeringens arbeid med å forenkle, fornye og forbedre, slik at hverdagen blir enklere for innbyggere og næringsliv, skriver kommunalminister Jan Tore Sanner i et brev til alle landets kommuner.

Færre byggesaker til kommunen

Med de nye reglene vil antall byggesaker som skal behandles i kommunen reduseres.

–  Frigjorte ressurser kan brukes til mer veiledning til innbyggerne, mer ressurser til kompliserte saker eller tiltak for å legge til rette for økt boligbygging og næringsutvikling, skriver kommunalministeren.

Selvbetjeningsmulighetene for innbyggerne økes

Hva er unntatt fra søknadsplikten og når må jeg fortsatt søke?

Direktoratet for byggkvalitet har utarbeidet veiledningsmateriell:

Informasjonsark om de nye byggereglene

Ny elektronisk veileder for å øke selvbetjeningsmulighetene for brukerne:

Bygg uten å søke